INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

POKYNY K ZÁPISU DO MŠ PRO ROK 2022/2023

zapis-MS-kveten-2022

Vzhledem k tomu, že situace kolem COVIDU se začíná dostávat do normálu a opatření se rozvolňují – zkusíme letos uspořádat Zápisy do mateřských škol tak, jak jsme zvyklí – tedy DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ. 

CO MUSÍM UDĚLAT PRO ZAPSÁNÍ DÍTĚTE DO ŠKOLKY?

  1. Přijít se podívat dne 4. 5. 2022 do konkerétní mateřské školy na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (prosím dodržujte stanovené časy).
  2. Webové stránky mateřských škol – www.hradek.eu (odkazy – školy a vzdělávání) – zde si projděte informace o školkách, fotografie atd. a vyberte si mateřskou školu, kam podáte přihlášku – zároveň prostudujte konkrétní informace a termíny k zápisům.
  3. Potřebné formuláře- „ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ“ – dostanete na Dni otevřených dveří 4. 5. 2022 a nebo si ji stáhnete na webových stránkách mateřských škol a vytisknete.
  4. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI SE TELEFONICKY SPOJÍ S PEDIATREM  SVÉHO DÍTĚTE A DOMLUVÍ SE NA VYZVEDNUTÍ POTVRZENÍ O PRAVIDELNÉM OČKOVÁNÍ.  Podmínka podrobení pravidelnému očkování dítěte pro přijetí do mateřské školy, stále platí! Výjimku mají pouze děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  5. Žádost  donesete osobně 11. 5. 2022 na městský úřad do malé zasedací místnosti – zde na Vás budou čekat paní ředitelky všech mateřských škol. Po předání přihlášky na konkrétní MŠ, dostanete od paní ředitelky registrační čísloSledujte aktuálně platná covidová opatření a dodržujte je. Děkujeme…
  6. Paní ředitelka do 30 dní vydá rozhodnutí – takže je potřeba opět sledovat internetové stránky (nebo vývěsku mateřské školy).

Poznámka: Děti, které dovrší do 31. 8. 2022 pěti let – mají ve školním roce 2022/2023 POVINNOST DOCHÁZET DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – zákonný zástupce MUSÍ přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání (pokud již do MŠ nedochází), ale není povinen dokládat očkování. 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ: Dosažení 6 let věku dítěte v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku – předškolní děti (povinná předškolní docházka)Podle § 34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Dále dle věku, přičemž přednost mají vždy děti starší. V mateřské škole se vzdělává starší sourozenec a bude se vzdělávat i v následujícím školním roce (2022/2023).

Aktuální fotografie z akcí mateřské školy najdete na: https://www.facebook.com/groups/407740816576740