Mezinárodní spolupráce

Mateřská škola spolupracuje od roku 1996 s mateřskou školou Knirpshausen v Žitavě. Z počátečního nárazového setkávání se vyvinula velice intenzivní spolupráce. Každý týden vyjíždí osm našich dětí do Německa a stejný počet přijíždí další den z německé školky k nám.

České ani německé děti nemají s sebou svou učitelku a jsou proto závislé jen na svých schopnostech domluvit se. Nedělá jim to žádný problém, naopak je to pro ně velké dobrodružství a zábava. České i německé děti mají kromě těchto dvou společných kontaktů s jazykem sousedů ještě další samostatný přípravný den, který se nazývá Hrajeme si na němčinu (češtinu). Třikrát týdně se tak děti setkávají s cizím jazykem. Vyvrcholením celoroční spolupráce je týdenní pobyt našich a německých dětí na horách.
Jsme rádi, že většina dětí pokračuje ve výuce německého jazyka na prvním stupni základní školy v česko-německé třídě na ZŠ Lidická.

V rámci projektu “Společně pro sebe i pro druhé” spolufinancovaného z programu INTERREG IIIA, který je postaven na česko-polské spolupráci, jsme se od května 2006 začali setkávat s polskou mateřskou školou v Opolno Zdróju. Každá společná akce je pro děti i pro dospělé oboustranně přínosná. Našli jsme nové kamarády, se kterými si rozumíme.

10.9.2008 byl podán projekt s názvem “Vyrůstat se dvěma jazyky” v česko-saském programu Cíl3. Naše školka se stala partnerem tohoto projektu a pokud uspějeme, tak od ledna 2009 bude v naší školce působit rodilý mluvčí, který bude s dětmi pracovat takzvanou imerzní metodou, tedy metodou jedna osoba – jeden jazyk. Tato metoda se velmi podobá způsobu, jakým se malé dítě učí svůj mateřský jazyk: nasloucháním a opakováním jazyka rodičů se učí strukturu řeči. Kromě jazykových dovedností se děti ve školce v raném věku seznamuji i s tradicemi a zvyklostmi obou národů a učí se toleranci a vzájemnému respektu. Mrzí nás, že tento projekt nakonec nebyl realizován.