Mateřskou školu, Liberecká 607 v Hrádku nad Nisou, kterou jsme si s dětmi pojmenovali „Beruška“, najdete v zástavbě panelových domů, ale již z dálky vás uvítají veselé obrázky v oknech dvoupodlažní budovy. Pro děti je zde připraveno příjemné prostředí, velký výběr hraček a pomůcek rozvíjejících jejich schopnosti a fantazii.   V případě hezkého počasí maximálně využíváme rozlehlou zahradu, která je dobře vybavena a podněcuje děti k dalším aktivitám. I když je školka takzvaně sídlištní, je v jejím okolí dostatek zeleně a mnoho zajímavých míst, které využíváme v rámci pobytu venku.                                          

MŠ vzdělává děti od 3 do 6 let. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do tříd rozděleny podle věku.

Koncepce předškolního vzdělávání se orientuje k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání.

Spolupracujeme se zřizovatelem, s mateřskými a základními školami ve městě, s Domem dětí Drak, se zubním lékařem, s logopedickou poradnou, s PPP a SPC. Zajišťujeme dětem kulturní zážitky ve spolupráci s Naivním divadlem a Kulturním střediskem v Liberci.