Předškolní vzdělávání

Naše mateřská škola není zaměřena na konkrétní vzdělávací program, ale bere si z každého to, co je nejblíže našim podmínkám a možnostem. Nejvíce se nám osvědčily programy „Zdravá MŠ“ a „Začít spolu“. Jejich kombinací jsme si vytvořili svůj vlastní školní program, který splňuje požadavky Rámcového programu. Přesto s ním dále pracujeme a obohacujeme o vlastní nápady, přizpůsobujeme konkrétním situacím a hlavně dětem, jejichž složení je pokaždé jiné – originální.

„Učivo“ koncentrujeme kolem určitého tématu, který máme ve třídních plánech rozpracován do cílů, kterých chceme dosáhnout a následně do konkrétních úkolů tak, aby respektovaly věkové zvláštnosti dětí a zajišťovaly všestranný rozvoj osobnosti. Třídní plány musí být variabilní, aby vždy splňovaly potřeby určité skupiny dětí. Velikou oblibu u dětí mají projekty typu Vesmír, Indiánské léto, Dny Země, Z pohádky do pohádky nebo Barevné dny. Vše se točí kolem ročního tématu s názvem “Nám se na tom světě líbí”.
Chceme, aby děti aktivně poznávaly a objevovaly svět, aby experimentovaly a co nejvíce prakticky vyzkoušely. Pracují samostatně v tzv. centrech aktivity, jako je např. ateliér, dílna, kostky, manipulační hry, domácnost, divadlo, pokusy a objevy, literární koutek, objevování světa, hudební koutek atd. Snažíme se dětem nepředkládat hotové návody, ale naopak jim umožňujeme hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem.
Na výchově dětí se podílí všichni zaměstnanci naší školičky bez rozdílu, zda jde o učitelku nebo kuchařku, proto se zde děti cítí jako doma a odměnou nám je jejich úsměv a spokojenost rodičů.

„Nám se na tom světě líbí“ – to je naše celoroční téma, okolo kterého se točí veškeré aktivity školky. Paní učitelky s tímto tématem dále pracují.

Víme, že rok má čtyři roční období a každé z nich je jinak krásné. Proto k nám nejdříve zavane “Barebný podzim”, pak ptáčkovi zazpíváme “Bude zima, bude mráz”, než se nadějeme tak “Jaro se k nám vrátilo” a nakonec nás sluníčko pozve na “Letem světem celým létem”.

Děti se mají opravdu na co těšit. Zažijí nejen spoustu zábavy, ale také získají mnoho poznatků a dovedností, aniž by to mnohdy tušily.

Opět jezdíme každou středu za kamarády do německé školky „Knirpshausen“ v Žitavě a oni v úterý k nám. Tato spolupráce trvá řadu let a pokud bude zájem ze strany rodičů stále tak velký, nehodláme skončit. Mezi námi už nejde jen o seznamování se s cizím jazykem, jde o přátelství. Proto se každoročně těšíme na to, jak si společně užijeme týdenní pobyt na horách.

Pokračujeme v projektu „Společně pro sebe i pro druhé“, který je postaven na česko-polské spolupráci. Jen pár kilometrů od hranic v Opolno Zdróju jsme našli bezvadnou mateřskou školu. Každé společné setkání je oboustranně přínosné. Například nás pozvali na prohlídku povrchového dolu v Bogatynii a to byl zážitek – bagry, rypadla, jeřáby, obrovská nákladní auta.

Díky tomuto projektu, projektu roku Města Hrádku nad Nisou a sponzorům se nám podařilo vybavit dětem školní zahradu novými prvky.