Školka Beruška

Naší školičku, kterou jsme si s dětmi pojmenovali „Beruška“, najdete v zástavbě panelových domů, ale již z dálky vás uvítají veselé obrázky v oknech dvoupodlažní budovy. Pro děti je zde připraveno příjemné prostředí, velký výběr hraček a pomůcek rozvíjejících jejich schopnosti a fantazii. Děti jsou rozděleny do tří skupin podle věku: 3 – 4 leté „Berušky“, 4 – 5leté „Housenky“
a 5 – 6letí „Motýlci“, kteří nechodí po obědě spát a v této době se jim paní učitelky individuálně věnují, aby do školy přilétli jako pestrobarevní motýli radost pohledět.
Zajišťujeme pro děti pestrou stravu v duchu zdravé výživy s dostatečným množstvím ovoce,
zeleniny a pitným režimem po celý den. V žádném případě děti do jídla nenutíme. Dítě si určí samo množství stravy i tempo při stolování. Věřte, že společné stolování dětí dělá divy a ten, kdo dnes nechce mléko, zítra už ho ochutná a za krátký čas vypije plný hrneček, protože chce mít stejně červené tvářičky jako Honzík.
Mateřská škola je jen doplňkem rodinné péče. Lásku rodičů dítě potřebuje a umí jí opětovat. Nejvíce na celém světě miluje maminku a tatínka i když právě teď se mu nechce ze školky domů.