Co nabízíme?

 • 1x týdně pobyt dětí v německé školce “Knirpshausen”
 • účast na akcích pořádaných německou školkou „Knirpshausen“
 • účast na akcích pořádaných polskou školkou v Opolno Zdróju
 • pro rodiče možnost zapojit se do dění v mateřské škole
 • besídky, zahradní slavnost
 • vystoupení dětí na akcích města nebo místních organizací
 • kulturní akce – divadlo, výstavy pro děti
 • rozloučení se školáky
 • spolupráci se základními školami
 • spolupráci s Domem dětí Drak
 • spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • spolupráci s logopedem