Co nabízíme?

  • pro rodiče nabízíme možnost zapojit se do dění v mateřské škole
  • besídky, zahradní slavnost
  • vystoupení dětí na akcích města nebo místních organizací
  • kulturní akce – divadlo, výstavy pro děti
  • rozloučení se školáky
  • spolupráci se základními školami
  • spolupráci s Domem dětí Drak
  • spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou
  • spolupráci s logopedem